Mantena har vunnet vedlikeholdskontrakten for Mälardals-trafiken i Sverige på oppdrag fra SJ AB. Oppdraget er vedlikehold av nye dobbeltdekkere (Dosto), bygget av Stadler. Eskilstuna er et helt nytt verksted.

Det første togsettet ble levert  våren 2019, og trafikken er planlagt å  starte sommeren 2019.

Totalt blir det levert 33 Stadler-tog, med opsjon på ytterligere åtte togsett.

Post- og besøksadresse:
Gredbyvägen 7,
632 21 Eskilstuna

  • Verksted: Mantena i Eskilstuna (Sverige)
  • Adresse: Gredbyvägen 7, 632 21 Eskilstuna