Mantena Engineering

Engineering har bred erfaring og fagkunnskap innenfor alle tekniske og administrative områder knyttet til skinnegående kjøretøy:

 • Detaljkunnskap om togsystemer
 • Vedlikeholdsprosesser
 • Vedlikeholdsstyring
 • Analyse av tekniske feil
 • Verktøy og utstyr
 • Teknisk dokumentasjon og tegninger
 • Testing av komponenter
 • Design og utvikling
 • Konstruksjon
 • Myndighetskontakt

Engineering har ansvar for å finne riktige tekniske løsninger, foreta riktige vurderinger, og fatte riktige beslutninger for å tilføre høyest mulig kvalitet til vedlikeholdsprosessen. Ingeniører med ulike kompetanseprofiler samarbeider for å løse utfordringer i daglig drift og i prosjekter, der førstelinjekunnskap kombineres med teoretisk kompetanse for å oppnå effektive løsninger.

Enheten dekker alle kravene beskrevet i sikkerhetsdirektivet (DIRECTIVE (EU) 2016/798)  med hensyn til funksjon for utvikling av vedlikehold og forvaltning av vedlikeholdsdokumentasjonen, og har blant annet kompetanse innenfor følgende prosesser:

 • Styring av vedlikeholdsdokumentasjon (Maintenance File) for tog
 • Konfigurasjonsstyring og kontroll
 • Utvikling, analyse og optimalisering av vedlikeholdsprogram basert på Mantena sin optimaliseringsmetode og «return on experience»
 • Teknisk utvikling av tog basert på «return on experience»
 • Overvåking av samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter
 • Evaluering av teknologisk utvikling

Her er en kort video som viser eksempel på hvordan Mantena er nytenkende, og hva vi kan levere. Du kan se filmen her:
Last ned vår informasjon om 3D-skanning/3D-printing her: