Mantena har lang erfaring med lakk, reparasjon/skade – og modifikasjonsoppgaver på skinnegående kjøretøy. Tjenestene er organisert under egen prosjektavdeling. Avdelingen disponerer gode og tilrettelagte fasiliteter på Grorud i Oslo for denne type arbeid. Våre produksjonslokaler er på ca. 7000 m2, med 400 meter spor, 320 meter over grav – til små og store oppdrag for persontog, infrastrukturmateriell, trikk og godstogmateriell. Prosjektavdelingen har også god tilgang til komponentproduksjonen, med spisskompetanse på drivverk og pneumatiske komponenter.

Lakkering

Mantena har et av landets største og mest moderne lakkeringsanlegg. Vår lakkeringshall er 64 meter lang, med kapasitet til store objekter. Vi disponerer også eget område for glassfiberreparasjoner og egen lakkboks for mindre komponenter. Vi har et mobilt lakkteam med profesjonelle lakkerere og spesialutstyr for mindre skadereparasjoner. Teamet kan bistå våre driftsverksteder på  Østlandet, inklusiv Trondheim. Ved å utføre arbeidet i driftsverkstedene vil vi redusere materiellets ståtid og kostnader forbundet med transport.

Vi disponerer også et team for mekaniske og elektriske modifiseringer. Vi har sandblåsehall på 30 meter, fullt utrustet snekkerverksted og maskiner for knekking/kutting av metallplater, samt rettebord for sveising. Mantena er en av få verksteder i Skandinavia som er sertifisert for sveising på skinnegående kjøretøy i henhold til EN 15085-2.