I likhet med dagens persontrafikk, stiller moderne godstransport på jernbane strenge krav til sikkerhet og punktlighet. Derfor har vi kontinuerlig fokus på vedlikeholdssystemer som baserer seg på å være «føre var».

Fordi vi utbedrer potensielle feil og bytter ut slitte deler i kjøretøyets driftspause, begrenser vi mulighetene for uforutsett driftsstans. Slik bidrar vi til å gjøre godsselskapenes hverdag forutsigbar og dermed mer kostnadseffektiv.