Gjennom våre lokale enheter kan vi tilby tradisjonelle verkstedtjenester for alle typer skinnegående kjøretøy. Alle tjenester blir utført av høyt kvalifisert personell som benytter ulike typer spesialutstyr tilpasset det enkelte arbeidsområde.

Hjuldreiing

Ved våre tre vedlikeholdsenheter i Oslo, Drammen og Trondheim har vi moderne og effektive undergulvsdreiebenker. Benkene muliggjør rask dreiing ved at vi kjører materiellet over benken uten avmontering av hjul. Vi dreier etter oppsatt time, og ferdigstiller til avtalt tid.

Termisk sprøyting

Vi har lang erfaring med termisk sprøyting for oppgradering og forbedring av mekaniske deler som er utsatt for stor slitasje.

Sandblåsing

Komponenter, maskiner og utstyr som trenger å sandblåses blir behandlet i eget spesialrom for sandblåsing. Rommet har kapasitet til å ta objekter med inntil 30 meters lengde.