Med røtter og stolte tradisjoner i vedlikehold av tog, fra de tyngste lokomotiver, til lette vogner og motorvogner, har vi en unik erfaring og kunnskap om vedlikeholdsbehov og logistikkhåndtering av de fleste materielltyper for jernbaneselskaper i Norge og Sverige.

Mantena viderefører en lang tradisjon innen jernbanedrift i Norge, hvor faglig dyktighet og innsatsvilje for å få skinnegående materiell til å gå sikkert og punktlig har karakterisert virksomheten.

Vår visjon er:
«Mantena skal være best på vedlikehold av skinnegående kjøretøy i Europa.»

Vår forretningsidé er:
Mantena skal med dyktige medarbeidere levere konkurransedyktige vedlikeholdstjenester. Vi skal gi et viktig bidrag til utviklingen av et samfunnsnyttig og effektivt transportalternativ.