Under listes opp temaer for studentoppgaver som Mantena ønsker belyst. Vi er utover dette positive til henvendelser om både Master- og Bacheloroppgaver. Ta kontakt med oss.

– Passivt sonar array til tilstandsestimering av rullende materiell (Masteroppgave) Klikk her:

– Forbedret brukergrensesnitt og forbedret PID auto tuning eller alternativ regulator algoritme til kompressortestbenk. (Bacheloroppgave)

Kompressortestbenken er programmert med NI LabView. Brukergrensesnittet i kompressortestbenken er i dag bygd opp av standard NI bygge klosser, noe som gir programmet et eldre utsende. Det er ønskelig med et mer moderne FLAT GUI design som er intuitivt å forstå for en hver bruker, med vekt på intuitivitet og brukervennlighet.

Det er også ønsket at det gjøres en studie på forbedret regulator algoritme til kompressor testbenken. PID regulator eller fuzzy-logic regulator, med auto tunings algoritme. Regulator algoritmen skal regulere en strupe ventil for å simulere fylling av en vilkårlig trykk tank fra 0 til 10 bar.

– Konseptstudie. Hjulslag detektor (Bacheloroppgave)

Til godsvogner er det et behov for å utvikle bevegelsessensorer / bevegelsesdetektorer som kan detektere hjulslag.
Hjulslag oppstår når et hjul står fast låst eller ikke roterer når toget er i bevegelse. Friksjonen som oppstår mellom hjulet og skinnen vil da skape en enorm skade på både hjul og skinne. Hjulslag skyldes som regel at en eller flere bremser står på.

Denne oppgave kan være en konseptstudie på hvordan man skal løse dette problemet på best og billigst måte.

Kriteriene til systemet:

  • Lavkost
  • Enkelt installere
  • Enkelt å konfigurere ute i drift
  • Batterilevetid like lenge som serviceintervallet til en godsvogn. (8 år eller mer)

Utfordringer:

  • Sørge for at lokfører vet hvilke hjul på hvilke vogn som har hjulslag. Det må da tas høyde for at godsvogner ikke alltid står i samme rekkefølge på samme tog.
  • Det er ønskelig med et energi gjenvinnings system der bevegelsesenergien til toget brukes til å drifte enhetene.