Mantena er et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet.

Styret i Mantena AS

Styrets leder:
Kari Broberg

Styremedlemmer:
Ronny Solberg (nestleder)

Styremedlem:
Øyvind Hasaas
Marianne Kartum
Kjell Helmer Vekve Næss
Jomar Morten Kvitland
Petter Trønnes

Vi har virksomheter fordelt på flere enheter i Norge og Sverige. Vi er rundt 1 000 ansatte.

Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Vår ambisjon er å kontinuerlig styrke posisjonen som en nytenkende aktør i en stadig mer fremtidsrettet bransje.

Se også nettsiden til Mantena Sverige AB

Last ned norsk utgave av brosjyre her

Her kan du se en film om Mantena