Mantena er et statlig eid aksjeselskap med virksomhet fordelt på flere enheter i Norge og Sverige. Vi er rundt 1 000 ansatte.

Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Vår ambisjon er å kontinuerlig styrke posisjonen som en nytenkende aktør i en stadig mer fremtidsrettet bransje.

Se også nettsiden til Mantena Sverige AB

Last ned norsk utgave av brosjyre her

Her kan du se en film om Mantena