Mantena har sikkerhet som første prioritet. Med sikkerhet i Mantena menes i første rekke;

«Å unngå uønskede hendelser som følge av utført arbeid på skinnegående kjøretøy og ved skifting/flytting i egen virksomhet».
«Å unngå skader på mennesker og materiell under utførelse av arbeidet og ferdsel på egne områder».

Mantena har etablert en rekke barrierer og prosesser for å forebygge hendelser, og for å redusere konsekvenser dersom hendelser allikevel oppstår.

Mål og strategi:
Sikkerhet først! Ingen skader på mennesker, materiell eller ytre miljø.

Sikkerhetspolitikk:
«Mantena skal unngå uønskede hendelser som følge av utført arbeid på skinnegående kjøretøy og ved skifting / flytting i egen virksomhet».
Vi arbeider systematisk for å ivareta og forbedre sikkerheten gjennom aktiv bruk av sikkerhetsstyring.
Hver enkelt er ansvarlig for å ivareta egen og andres sikkerhet.
Ledere skal sikre at nødvendige barrierer er etablert, verneutstyr er tilgjengelig samt følge opp etterlevelse.

Alle melder om uønskede hendelser – skader og tilløp.