Vi jobber systematisk for å nå visjonen:

«Mantena skal være Nordens mest nytenkende totalleverandør av vedlikeholdstjenester i jernbanesektoren»

I dette arbeidet er det viktig å ha gode dokumenterte prosesser på alt vi gjør, og ikke minst følge fastsatte krav og regelverk.

Mantena jobber kontinuerlig med å tilpasse seg et stadig mer åpent Europa, og å sikre samsvar med eksisterende og nye krav, regelverk og standarder. Formelle sertifiseringer er en viktig del av dette arbeidet.

I dag er Mantena sertifisert etter følgende standarder og krav:

ECM EU 445/2011

Formålet med sertifiseringssystemet til EU 445/2011, er å skape en ramme for harmoniseringen av kravene og metodene for å vurdere evnen til enheter med ansvar for vedlikehold i hele unionen. Per i dag er det kun godsvogner som er underlagt disse kravene, men det er sterke signaler på at dette vil bli utvidet til også å gjelde annet rullende kjøretøy i løpet av 2017-2018.

I tillegg til disse sertifiseringene, er vi godkjent av kunder, godkjent som lærlingebedrift innenfor flere fagområder, og har flere spesialsertifiseringer knyttet til spesielle operasjoner. Mantena vil sikre samsvar med den nye standarden ISO 45001:2018, og vurderer fortløpende sertifisering.

Mantena jobber med kontinuerlig forbedring og utvikling i alle prosesser.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015