1337843995703.MaxSize.msw-w.w-292.msh-h.h-319.SaveVi tar vår del av ansvaret!

Mantenas miljøpolitikk:Mantena erkjenner at virksomheten påvirker det ytre miljø, og jobber kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner. Kompetente og miljøbevisste medarbeidere har fokus på energisparing, kjemikaliebruk og håndtering av avfall. Gjennom kartlegging av selskapets miljøaspekter, dannes grunnlaget for et kontinuerlig miljøarbeid, herunder å erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige.

Markedet stiller stadig strengere miljøkrav, og tog er en klimavennlig transportmetode – både for gods og passasjerer. Som en betydelig vedlikeholdsleverandør i Norden, har Mantena en målsetting om ingen skade på det ytre miljø.

For Mantena er miljøbevissthet og energisparing i alle ledd et sentralt mål. Det er gjennomført en rekke tiltak – både innenfor energiøkonomisering, reduksjon i kjemikaliebruk og ikke minst miljøopplæring hos våre ansatte.

Det er fortsatt store jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert hvor det benyttes dieselmateriell. Mantena har høy kompetanse og noe av det beste utstyret som finnes for finjustering av dieselmotorer – både med hensyn til forbruk og utslipp.

Fordi miljø står sentralt i moderne jernbanedrift, er vi i Mantena alltid oppdatert på området. Gjennom vårt eget, og NSB-konsernets miljøregnskap og deltakelse i ulike miljøprosjekter har vi alltid full oversikt og kontinuerlig fokus på dette arbeidet.

Mantena er sertifisert etter NS-EN ISO 14001. Det gjennomføres årlige vurderinger av selskapets miljøtiltak og vesentlige miljøaspekter.