Mantenas kvalitetspolitikk:

Mantena skal levere vedlikeholdstjenester som oppfyller kundens krav og forventninger. Selskapets ISO-sertifisering i henhold til ISO 9001 skal opprettholdes, og vi skal kjennetegnes av vårt fokus på kontinuerlig forbedring. Vi gjør ting riktig første gang. Alle medarbeidere innser at hver prestasjon har betydning for den totale kvalitet. Vi preges av ærlighet og åpenhet, og gjennom etablerte og implementerte prosesser og kontinuerlig forbedring. Vi utvikler og tilpasser våre prosesser og produkter for å øke våre kunders og medarbeideres tilfredshet.

 

Mantenas fokus:

•      Bevissthet vedrørende leveranser på alle nivåer

•      Forbedre datakvalitet

•      Aktiv bruk av måltall

•      Kompetanseutvikling

•      Kontinuerlig forbedring av prosedyrer og prosesser

•      Holdningsskapende arbeid