Platearbeider
Vi søker faglært platearbeider til vårt anlegg på Grorud i Oslo
Se annonse her:
Søknadsfrist 25. februar