Lakkerere
Vi søker allsidige lakkerere med fagbrev, Oslo
Se annonse her:
Søknadsfrist: 25. august