Bli lærling hos oss

Inntak av lærlinger er en naturlig del av vår rekrutteringspolitikk. Flere av våre medarbeidere i ledende stillinger har gått gradene hos oss. Har du de rette evnene, lyst og ambisjoner, er vi kanskje den rette arbeidsplassen for deg. Vi ønsker at de som søker lærlingplass hos oss, registerer seg på Vigo.no

Inntak 2019:

Vi tar inn lærlinger for oppstart høsten 2019 på følgende avdelinger:

Lodalen ( Oslo)

Grorud ( Oslo)

Marienborg ( Trondheim)

Du søker via linken som ligger under  hver lokasjon her, og  der kan du også sende inn spørsmål.

Husk å merke søknaden tydelig hvilke lokasjoner du søker på.

Lodalen, Oslo:

Tar imot søknader innenfor faget:

Automasjon

Send søknad til: gunn.elin.brandsrud@mantena.no
Søknadsfrist for Lodalen er 1. april

Marienborg, Trondheim:

Tar imot søknader innenfor fagene:

Industrimekaniker/montør

Togelektriker

Send søknad til: jorund.waago@mantena.no
Søknadsfrist for Marienborg er 22. april

Grorud, Oslo:

Tar imot søknader innenfor fagene:

Industrimontør

CNC-maskinoperatør

Send søknad til: elisabeth.grebstad.rodseth@mantena.no
Søknadsfrist for Grorud er 22. april

For ytterligere informasjon kan du sende en epost til opplæringsansvarlig

1444120959974.MaxSize.w-1200.h-1200.Save