Bli lærling hos oss

Inntak av lærlinger er en naturlig del av vår rekrutteringspolitikk. Flere av våre medarbeidere i ledende stillinger har gått gradene hos oss. Har du de rette evnene, lyst og ambisjoner, er vi kanskje den rette arbeidsplassen for deg. Vi ønsker at de som søker lærlingplass hos oss, registerer seg på Vigo.no

Inntak 2018:

Vi tar inn læringer for oppstart høsten 2018 på følgende avdelinger:

Sundland (Drammen) innenfor  fagene togelektriker  og industrimontør. Her tar vi kun imot søkere via Vigo.no. Sett spesifikt opp Mantena Sundland som ønsket bedrift. Søknadsfrist 1. mars.

Lodalen (Oslo) tar inn lærlinger innenfor fagene  automasjon og  togelektrikere. Søknadsfrist 20. mai.

Grorud (Oslo) tar inn lærlinger innenfor fagene industrimontør/mekaniker og cnc-faget. Søknadsfrist 20. mai.

Marienborg (Trondheim) tar inn læringer innenfor fagene togelektrikere og industrimontør/mekaniker. Søknadsfrist 20. mai.

For søknader til Lodalen, Marienborg og Grorud kan du sende søknad til: elisabeth.grebstad.rodseth@mantena.no

Spesifiser hvilken avdeling du søker på.

For ytterligere informasjon kan du sende en epost til opplæringsansvarlig

1444120959974.MaxSize.w-1200.h-1200.Save