Bli lærling hos oss

Inntak av lærlinger er en naturlig del av vår rekrutteringspolitikk. Flere av våre medarbeidere i ledende stillinger har gått gradene hos oss. Har du de rette evnene, lyst og ambisjoner, er vi kanskje den rette arbeidsplassen for deg. Vi ønsker at de som søker lærlingplass hos oss, registerer seg på Vigo.no

Inntak 2019:

Vi tar inn læringer for oppstart høsten 2019 på følgende avdelinger:

Vi tar imot søknader til følgende lokasjoner:

Lodalen ( Oslo)

Grorud ( Oslo)

Stavanger

Marienborg ( Trondheim)

Sundland ( Drammen)

Du søker via linken som ligger under  hver lokasjon her, og  der kan du også sende inn spørsmål.

Husk å merke søknaden tydelig hvilke lokasjoner du søker på

Sundland

Tar imot søknader innenfor  følgende fag:

Industrimontør

Togelektriker

Der er  søknadsfristen 1. mars, da alle søknader skal inn via Vigo.

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

Resten har søknadsfrist 22. april

Lodalen

Tar imot søknader innenfor fagene:

Togelektriker

Automasjon

Industrimontør

Send søknad til: gunn.elin.brandsrud@mantena.no

Stavanger

Tar imot søknader innenfor fagene:

Togelektriker

Automasjon

Send søknad til: gunn.elin.brandsrud@mantena.no

Marienborg

Tar imot søknader innenfor fagene:

Industrimekaniker/montør

Togelektriker

Send søknad til: jorund.waago@mantena.no

Grorud

Tar imot søknader innenfor fagene:

Industrimontør

CNC-maskinoperatør

Send søknad til: elisabeth.grebstad.rodseth@mantena.no

For ytterligere informasjon kan du sende en epost til opplæringsansvarlig

1444120959974.MaxSize.w-1200.h-1200.Save