Mantena har en rekke verksteder plassert på sentrale steder i Norge og Sverige. I tillegg har vi mobile team som kan utføre vedlikehold og reparasjoner der materiellet befinner seg.