Bli lærling hos oss

Inntak av lærlinger er en naturlig del av vår rekrutteringspolitikk. Flere av våre medarbeidere i ledende stillinger har gått gradene hos oss. Har du de rette evnene, lyst og ambisjoner, er vi kanskje den rette arbeidsplassen for deg. Vi ønsker at de som søker lærlingplass hos oss, registerer seg på Vigo.no

Inntak 2017:
Det er besluttet at Mantena ikke tar inn nye lærlinger i 2017.

For ytterligere informasjon kan du sende en epost til opplæringsansvarlig

1444120959974.MaxSize.w-1200.h-1200.Save